Skype Meetings App 16.2.0.511

Skype Meetings App 16.2.0.511

Microsoft Corporation – Shareware – Windows Mac

Tổng quan

Skype Meetings App là một Shareware phần mềm trong danh mục Giáo dục được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.037 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Skype Meetings App là 16.2.0.511, phát hành vào ngày 25/09/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/03/2016. Phiên bản phổ biến nhất là 16.2.0.511, được sử dụng bởi 33 % trong tất cả các cài đặt.

Skype Meetings App đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows/Mac.

Skype Meetings App Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Skype Meetings App!

Cài đặt

người sử dụng 1.037 UpdateStar có Skype Meetings App cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản